Informacja o projekcie

Personel projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie

Harmonogram szkoleńInformacja o wyborze wykonawców zapytania ofertowego z dnia 11 września 2018r.

Zapytanie ofertowe z dnia 11 września 2018r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Kosztorys ofertowy Zadanie 1

Kosztorys ofertowy Zadanie 2Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2018r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz ofertowy zadanie 1

Formularz ofertowy zadanie 2

Formularz ofertowy zadanie 3


Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zapytanie ofertowe z dnia 29 marca 2017r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Kosztorys oferty Zadanie 1

Kosztorys oferty Zadanie 2

Kosztorys oferty Zadanie 3

Zmiana treści w załączniku nr 1.3 do formularza oferty

Kosztorys ofertowy zadanie 3 po poprawie

Tablica ogłoszeń #1

Tablica ogłoszeń #2Zapytanie ofertowe z dnia 11 kwietnia 2017r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Kosztorys ofertowy Zadanie 1Informacja o wyborze najkorzystniekszych ofert na zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2017r

Zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2017r.

Formularz oferty

Wzór umowy

Formularz ofertowy Zadanie 1

Formularz ofertowy Zadanie 2

Formularz ofertowy Zadanie 3

Formularz ofertowy Zadanie 4

Formularz ofertowy Zadanie 5

Formularz ofertowy Zadanie 6

Formularz ofertowy Zadanie 7

Formularz ofertowy Zadanie 8MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Podstawy informatyki

Edytor tekstu Word

Platforma e-learning Moodle - praca na platformie

Konfiguracja witryny e-learning

Tworzenie i edycja kursów

Sylabus organizacyjny kursu e-learningowego

Tworzenie przykładowego kursu - ćwiczenia

Zasoby platformy e-learningowej Moodle

Aktywności platformy e-learningowej Moodle - Forum, Czat

Aktywności platformy e-learningowej Moodle - Głosowanie, Ankiety, Słownik pojęć

Aktywności platformy e-learningowej Moodle - Lekcja

Aktywności platformy e-learningowej Moodle - Quiz, rodzaje pytań

Aktywności platformy e-learningowej Moodle - Zadania. Opcje dziennika

Aktywności platformy e-learningowej Moodle - Wiki, Opinia zwrotna.